ආනයනික ලොකුළූණු බද්ද රුපියල් 39කින් පහළට

 ඡායාරූපය:

ආනයනික ලොකුළූණු බද්ද රුපියල් 39කින් පහළට

ආනයනික ලොකුළූණු කිලෝවක් සඳහා වන බද්ද රුපියල් 39කින් පහළට දැමූ බව ජීවන වියදම් කමිටුවේ සභාපති කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, ග්‍රාමීය ආර්ථික සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පැවසීය.

වෙළෙඳපොළෙහි ලොකුළූණු කිලෝවක මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් පාරිභෝගික ජනතාව අපහසුතාවයට පත්වන බැවින් මෙම තීරණයට එළඹි බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. ලොකුළූණු ගොවියා සුරැකීම උදෙසා ජීවන වියදම් කමිටුව මඟින් ආනයනික ලොකුළූණු කිලෝවක් සඳහා වන බද්ද රුපියල් 40කින් ඉහළ දැමීමත් ඉන්දියාවේ පවතින දේශගුණික බලපෑම මත ඉන්දියාව විසින් ලොකුළූණු අපනයනය නැවැත්වීමත් මත මෙරට දේශීය ලොකුළූණු කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 250 සිට 300 දක්වා ඉහළ ගියේය. ඒ අනුව පාරිභෝගික ජනතාවට සහනයක් පිණිස ආනයනික ලොකුළූණු කිලෝවක් සඳහා වන බද්ද අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 39කින් පහළ දැමීමට ජීවන වියදම් කමිටුව තීරණය කොට ඇත.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙහි වාර්තාවන්ට අනුව මේ වන විට දේශීය ලොකුළූණු අස්වැන්නෙන් සියයට 75ක් නෙලා අවසන්ව ඇති බව අමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කළේය. බද්ද පහළ දැමීමත් සමඟ වෙළඳපොළෙහි දැනට පවතින ලොකුළූණු කිලෝවක මිලෙන් රුපියල් 50 - 70 දක්වා මිලක් අඩුවනු ඇතැයි ජීවන වියදම් කමිටුව අපේක්ෂා කරයි. ඉදිරියේදී ඊජිප්තුව හා පකිස්ථානය වැනි රටවලින් ලොකුළූණු ආනයනය කිරීමට ආනයනකරුවන්ට අවස්ථාවක් ඇතැයි කමිටුව ප්‍රකාශ කළේය.