මරණ දඬුවම නියම වූ සිරකරුවන් 02ක් වැලිකඩ වහලයේ විරෝධතාවක්

 ඡායාරූපය:

මරණ දඬුවම නියම වූ සිරකරුවන් 02ක් වැලිකඩ වහලයේ විරෝධතාවක්

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ වහලය මත නැගී සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මේ වන විට විරෝධතාවක නිරතව සිටියි.

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ්‍ය නිලධාරියෙකු පැවසුවේ මරණීය දණ්ඩනය හිමිවූ සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ H සිර මැදිරි සංකීර්ණය පිහිටි ගොඩනැගිල්ලේ වහලය මත නැගී එලෙස විරෝධතාවක නිරත වන බවයි. රෝයල් පාර්ක් මිනීමැරුම් සිද්ධියේ චූදිතයාට ජනාධිපති සමාව ලබා දුන්නේ නම් ඊට පෙර තමන්ටද සමාව හිමිවිය යුතු බව පවසමින් මෙම සිරකරුවන් දෙදෙනා සිය විරෝධතාවය ආරම්භ කර ඇත. මරණ දඬුවමට ලක්ව සිටින පුද්ගලයින් පැයක කාලයක් සඳහා ඔවුන් සිටින සිරමැදිරිවලින් පිටතට ගැනීමෙන් පසු මෙලෙස වහල මතට නැග ඇති බව බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පැවසයි.