අඹන නගරයේ හැදූ රාජ්‍ය ආයතන 8ක් හෙට ජනපති අතින් ජනතා අයිතියට

 ඡායාරූපය:

අඹන නගරයේ හැදූ රාජ්‍ය ආයතන 8ක් හෙට ජනපති අතින් ජනතා අයිතියට

මොරගහකන්ද - කළුගඟ ජල සැපයුමත් පරීක්ෂා කෙරේ

රුපියල් කෝටි 26,000ක මුදලක් වැය කරමින් ඉදිකෙරන මොරගහකන්ද - කළුගඟ වාරි ව්‍යාපෘතියේ කළු ගඟ ජලාශයේ ජල සැපයුම පරීක්ෂාව හා අඹන නව නගරයේ ඉදිකළ රාජ්‍ය ආයතන 8ක් ජනතා අයිතියට පැවරීම හෙට (07) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් සිදුකිරීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

කළුගඟ ජලාශයේ පහළ නිම්නයේ පදිංචි කර ඇති පවුල් 3,000කට දියවර සැපයීම අරමුණු කර ගනිමින් ඉදිකළ කළුගඟ ජලාශයේ අතිරික්ත ජලය මොරගහකන්ද ජලාශයට රැගෙන ඒමට නියමිතය. ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය ජලය නිකුත් කිරීම සඳහා කුඩා වැව් 16ක් සහ ඇළ මාර්ගද සකසා අවසන් බව ව්‍යාපෘතියේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී පී.ජී. දයානන්ද මහතා කියා සිටියේය. කළුගඟ ජලාශය අක්කර අඩි දෙලක්ෂයකට වඩා වැඩි ජල ධාරිතාවක් රැඳවිය හැකි බවත් එය පරාක්‍රම සමුද්‍රය මෙන් දෙගුණයක් විශාල බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

මීට අමතරව මොරගහකන්ද ජලාශය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක්වූ කෝන්ගහවෙල නගරයේ පැවැති රාජ්‍ය ආයතන යාබදව පිහිටා ඇති අඹන නගරයේ ස්ථාපිත කර තිබේ. බීට්ටු වනජීවි කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය රෝහල, ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, පොලිස් මුර පොළ, නිල සෙවණ සේවා පියස, සති පොළ, සමෘද්ධි බැංකුව ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 8ක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පැවරීමට නියමිතය. මෙම ආයතන ඉදිකිරීමට රුපියල් මිලියන 10,000කට ආසන්න මුදලක් වැයකර තිබේ.

[ඉන්දික අරුණ කුමාර]

News Order: 
8
මාතෘකා