මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

 ඡායාරූපය:

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (27) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සියලුම ආයතන විසින් මෙතෙක් ක්‍රියාවට නංවා තිබෙන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සහ ඉදිරි සැලැසුම් පිළිබඳ එහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සමාලෝචනය කෙරිණි.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මන්නප්පෙරුම, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුර දිසානායක යන මහත්වරුන්ද, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සියලු ආයතනවල ප්‍රධානින් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරිහු මෙම සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියහ.