ආරක්ෂාව තහවුරුයි - බය නැතුව සංචාරය කරන්න

 ඡායාරූපය:

ආරක්ෂාව තහවුරුයි - බය නැතුව සංචාරය කරන්න

අගමැති තානාපතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලයි

එදිනෙදා ජන ජීවිතය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වී උපරිම ආරක්‍ෂක විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත පනවා ඇති සංචාරක තහනම් නියෝග ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශිය තානාපතිවරුන් හා මහකොමසාරිස්වරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින විදේශීය තානාපතිවරුන් හා මහකොමසාරිස්වරුන් සමග පසුගිය 24 වැනිදා සන්ධ්‍යාවේ අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වූ විශේෂ සාකච්ඡාවේදී මෙම ඉල්ලීම සිදු කළේය. එහිදී ආරක්‍ෂක අංශ විසින් වර්තමාන ආරක්‍ෂක තත්ත්වය පිළිබඳවත්, පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ පැවැත්වෙන පරීක්‍ෂණයන්හි ප්‍රගතිය පිළිබඳවත් කරුණු ගෙනහැර දක්වන ලදි. මෙම සිද්ධිය මුවාවෙන් ජාතිවාදී ගැටුම් ඇති කිරීමට තැත් දැරූ අයට එරෙහිව දැඩි ලෙස නීති ක්‍රියාත්මක කරන බවද අවධාරණය කෙරිණි.

එදිනෙදා ජන ජීවිතය සාමාන්‍ය තත්වයට පත් වී ඇති බව සහ උපරිම ආරක්‍ෂක විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වන බව පෙන්වා දුන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, ඒ පසුබිම මත ශ්‍රී ලංකාව වෙත පනවා ඇති සංචාරක තහනම් නියෝග ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස තානාපතිවරුන් හා මහකොමසාරිස්වරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.