පාසල් වෙත සිසුන්ගේ පැමිණීම සාමාන්‍ය පරිදි

 ඡායාරූපය:

පාසල් වෙත සිසුන්ගේ පැමිණීම සාමාන්‍ය පරිදි

දිවයින පුරා අද දින සිට පාසල් වෙත සිසුන්ගේ පැමිණීම සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවූ අතර සෑම පාසලකම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් යුද හමුදාව සහ පොලීසිය එකාබද්ධව ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළක් දියත් කර තිබේ. පාසලට පැමිණි ළමුන් අමතර බෑග් රැගෙන ඒමෙන් වැළකී සිටිය යුතු අතර එදිනෙදා අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පොත්පත් පමණක් පාසල් ළමුන් රැගෙන ආ යුතුය.


සියලුම පාසල් සඳහා ආරක්ෂාව සැපයීම ත්‍රිවිධ හමුදාව හා පොලීසියේ ප්‍රමුඛතම කාර්ය ලෙස සලකා සියලු ආරක්ෂාව ලබාදී තිබෙන බැවින් දරුවන් අද දිනයේ සිට පාසල වෙත යැවීමට කටයුතු කරන ලෙස යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා ඊයේ (20) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉල්ලා සිටියේය.

රට රකින ජාතිය ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව අප රටේ සියලු පුරවැසියන්ගේ දේපළවලත් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සැමවිටම කැපවීමෙන් සිටින බවත් අප රටේ අනාගතය වන ළමා පරපුර ආරක්ෂා කිරීම ප්‍රමුඛත්වයක් ලෙස සලකා පාසල්වලට ආරක්ෂාව සපයා ඇති හෙයින් සියලු සිසු දරුවන් පාසල් වෙත යොමුකරන ලෙස යුධ හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි. එමෙන්ම දිවයින පුරා දියත් කර ඇති ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ වෙනුවෙන් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අවංක සහයෝගය ලබා දෙන ලෙසද ඔහු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.