මිනුවන්ගොඩ ගැටුම් පිටුපස විපක්ෂ දේශපාලකයෙක්

 ඡායාරූපය:

මිනුවන්ගොඩ ගැටුම් පිටුපස විපක්ෂ දේශපාලකයෙක්

මිනුවන්ගොඩ නගරය සහ ඒ අවට පසුගිය 13 වැනිදා හටගත් ගැටුම්වලට විපක්ෂය නියෝජනය කරන දේශපාලනඥයකු සෘජුවම සම්බන්ධ බව පොලිස් පරීක්ෂණවලින් හෙළි වී තිබේ.

මිනුවන්ගොඩ වැසියකු නොවන එම දේශපාලනඥයා පසුගිය 09 වැනිදා සිට එම ප්‍රදේශයේ සැරිසරමින් රැස්වීම් සංවිධාන කරමින් ගැටුමකට ජනතාව පෙළගස්වා ඇතැයි විමර්ශනවලදී හෙළි වු බව උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් සඳහන් කළේය. මිනුවන්ගොඩ ගැටුම් සිදු වන විට පැය තුනකට අධික කාලයක් එම දේශපලනඥයා මිනුවන්ගොඩ රැඳී සිට ඇති බවත් වෙළෙඳසැල්වලට පහරදීමටද ඔහු සම්බන්ධ බවත් තොරතුරු ලැබී තිබේ.

මුළුමනින්ම මුහුණ වැසෙන ආකාරයට යතුරුපැදි හිස් වැසුමක් පැළඳ කළු ජැකට්ටුවක් හැඳ වෙළෙඳසැල්වලට පහර දී ඇති ඔහු ළඟදීම අත්අඩංගුවට ගන්නා බවද එම නිලධාරියා සඳහන් කළේය. ඒ සඳහා මේ වන විට සාක්ෂි රැස්කරමින් සිටින බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

[ගයාන් කුමාර වීරසිංහ]

මාතෘකා