ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය CIDය යටතට පත් කෙරේ

 ඡායාරූපය:

ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය CIDය යටතට පත් කෙරේ

සේවයේ අවශ්‍යතාව මත ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතට පත්කර තිබේ.

දැනට පොලිස්පතිගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ පවතින ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ඨාසයේ සේවයේ අවශ්‍යතාව මත, වැඩබලන පොලිස්පතිතුමා විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සෘජු අධීක්ෂණයට යටත් කර තිබෙන බ පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.