සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩනැගීමට කැබිනට් අනුකමිටුව සාකච්ඡා ආරම්භ කළා

 ඡායාරූපය:

සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩනැගීමට කැබිනට් අනුකමිටුව සාකච්ඡා ආරම්භ කළා

පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පහර වැදුණු සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩනැගීමට කැබිනට් අනුකමිටුව හරහා සාකච්ඡා ආරම්භ කළ බවත් සංචාරක කර්මාන්තය නැංවීමට අරක්ෂක විගණනයක් සිදු කළ යුතු බවත් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පොදු සැපයීම් කටයුතු පිළිබඳ කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා අද (9) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා මෙසේද කීය.

 

“අපි කොහොමද ඉදිරියට රටක් හැටියට ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ කියලා බලන්න ඕන. පාස්කු ඉරිදා සිද්ධියෙන් වූ කම්පනය ආර්ථිකයට බලපාන්නේ කොහොමද? ආර්ථිකයට කනේ පහරක් ගැසුවා වාගේ වැඩක්. ආර්ථිකයට දැනුණු කම්පනය අති මහත්. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට විශාල පහරක් වැදුණා. රජයක් හැටියට මැදිහත් වෙන්න කිව්වා. කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත් කළා. සාකච්ඡා කර වහම පියවර ගත්තා. මේ ව්‍යාපාරයේ සිටින අයගේ ණය හා පොලිය 2020 දක්වා ගෙවීම් නතර කළා. මූලික අදියර යටතේ බැංකු ණයවලට අවධානය යොමු කළේ. ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනා සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන්න හෙට නැවත කැබිනට් අනුකමිටුව රැස්වෙනවා.  ණය ගෙවීම එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය පොලී අනුව ගෙවන්න තීරණය කළා.

කැබිනට් අනුකමිටුව හරහා සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩනැගීම සඳහා විද්වතුන් සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කළා. අප සංචාරක කර්මාන්තය බලාපොරොත්තු වුණා බිලියන 05ක පැමිණීමක්. අරක්ෂක විගණනයක් කරන්න ඕන කියලා රජය තීරණය කර තිබෙනවා. එම වාර්තා තනාපති කාර්යාල සංචාරක ඒජන්සි පිළිගන්න සූදානම්. එයයි කළ යුත්තේ.