එකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට

 ඡායාරූපය:

එකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත මහතා ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අද (06) උදෑසන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණ තිබේ.

පියල් නිශාන්ත මහතා පෞද්ගලික රූපවාහිනි නාලිකාවක සංවාදාත්මක වැඩසටහනට සහභාගී වී සිටියදී සයින්දමර්දු පිපිරීම් සිද්ධින් පිළිබඳ කරුණු ප්‍රකාශ කිරීමේදී යුද හමුදාව සම්බන්ධයෙන් කළ ප්‍රකාශක් පිළිබඳව පරික්ෂණයක් පවත්වනා ලෙසට මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අතර ඒ සඳහා ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට පියල් නිශාන්ත මහතා මෙලෙස අද උදෑසන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ තිබේ.