පසු අස්වනු තාක්ෂණය ගොවියාට හඳුන්වා දීමට නව වැඩසටහන් ක්‍රිියාත්මක කිරීමට පියවර

 ඡායාරූපය:

පසු අස්වනු තාක්ෂණය ගොවියාට හඳුන්වා දීමට නව වැඩසටහන් ක්‍රිියාත්මක කිරීමට පියවර

දෛනික පසු අස්වනු හානිය සියයට 40 ඉක්මවන බව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පසුගියදා (04) අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවනාගාරයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී පැවසීය.

ගොවියාගේ සිට පාරිභෝගිකයා දක්වා එළවළු සහ පලතුරු ළඟාවන විට ඉන් සියයට 40ක් පමණ විනාශ වන බවත් ඒ සඳහා ගොවියා හා වෙළෙන්දා ඉදිරියේදී පසු අස්වනු තාක්ෂණයෙන් සවිමත් කළ යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. පසු අස්වනු තාක්ෂණය පිළිබඳ ගොවියා දැනුවත් කිරීම සඳහා පළමුව කෘෂි පර්යේෂණ නිළධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්විය යුතු අතර ඒ සඳහා ඉදිරියේදී නව වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා විසින් නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය සිදු කිරීමේදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් රට පුරා ඇති ගොවිපොළ භූමියද ගොවීන් වෙනුවෙන් ආදර්ශන වගා ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට වෙන්කිරීම තුළින් ගොවිපොළ සංවර්ධනය මෙන්ම නිලධාරී පුහුණුවත් ගොවීන් පුහුණුවත් ඉතා සාර්ථකව සිදු කළ හැකි බව අමාත්‍යවරයා එහිදී කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ නිලධාරීන්ට පැවසීය. ඒ අනුව ඉදිරියේදී කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘති සඳහා රට පුරා විසිරී ඇති කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ගොවිපොළ භූමිය ගොවීන් සඳහා ආදර්ශන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් තාවකාලිකව වෙන් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

එමෙන්ම මෙරට අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් විදේශයෙන් ආනයනය කරනු ලබන බෝග මෙරට අවශ්‍යතාවයට සරිලන පරිදි කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය හරහා ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන ලෙස කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත අමාත්‍යවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දෙන ලදී. ඒ අනුව වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති සත්ත්ව ආහාර සඳහා යොදා ගනු ලබන බඩඉරිඟු සහ දේශීය අවශ්‍යතාවයන් ඇති මුංඇට ඇතුළු ධාන්‍ය වර්ග ප්‍රචලිත කරන ලෙස හෙතෙම නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.