පොලිස්පති - ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරු පැය 24කට වරක්ජ නපති හමුවීමේ තීරණයක්

 ඡායාරූපය:

පොලිස්පති - ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරු පැය 24කට වරක්ජ නපති හමුවීමේ තීරණයක්

රටේ වර්තමාන ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පති හා ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරු පැය 24කට වරක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමු වී සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව දිනපතා රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය හා අන්තවාදී කණ්ඩායම්වලට එරෙහිව ආරක්ෂක හමුදා හා පොලීසිය දිනපතා සිදුකරන මෙහෙයුම් විමර්ශනය කිරීමද එහිදී සිදු කෙරේ. එම විමර්ශන අනුව ඉදිරි ආරක්ෂක පියවර හා රටේ ආරක්ෂාව තවදුරටත් තහවුරු කිරීම එමඟින් බලාපොරොත්තු වන බව රාජ්‍ය මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය පවසයි.