හෙට සිට කෘත්‍රිම වැසි

හෙට සිට කෘත්‍රිම වැසි

මාවුස්සාකැලේ සහ කාසල්රි ජලාශ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට කෘත්‍රිම වැසි ඇති කිරීමට පියවර ගෙන ඇතිබව විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

පරීක්ෂණ මට්ටමින් හෙට (22) සිට මෙම පියවර ක්‍රියාත්මක කර සාර්ථකත්වය මත ඉදිරි පියවර ගැනීමට නියමිතය. පසුගිය වසරේ තායිලන්තයේ රාජකීය වැසි ඇති කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂඥයින් කිහිප දෙනකු ලංකාවට පැමිණ කාසල්රි, මවුස්සා කැලේ සහ වික්ටෝරියා ජලාශ ආශ්‍රිතව මූලික අධ්‍යනයක්ද සිදුකළ බව මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය.

[සුමන උදයන්ත]

මාතෘකා