අල්ලස-දූෂණය මඩින ජාතික සැලැස්ම අද

අල්ලස-දූෂණය මඩින ජාතික සැලැස්ම අද

ශ්‍රී ලංකාවෙන් අල්ලස සහ දූෂණය තුරන් කිරීම සදහා වන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (18) කොළඹදී එළිදැක්වේ.

අල්ලස සහ දූෂණය තුරන් කිරීමේ තීරණාත්මක සාධක ඇතුළත් ග්‍රන්ථ 4ක් මෙම ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට සමගාමීව නිකුත් කෙරෙනු ඇත.

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ඇතුළු සියලු ආයතන ඒකරාශී කරගනිමින් මෙම ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීමට මහජන අදහස් ලබා ගත් අතර එලෙස ලබාගත් අදහස් හා යෝජනා ඇතුළත්ව මෙම ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කොට තිබේ.

[නිර්මාණී බණ්ඩාරනායක]

මාතෘකා