විදුලියට එල්.එන්.ජී. තාක්ෂණය ව්‍යාප්ත කිරීමට කොරියානු සහයෝගය

 ඡායාරූපය:

විදුලියට එල්.එන්.ජී. තාක්ෂණය ව්‍යාප්ත කිරීමට කොරියානු සහයෝගය

විදුලිබල ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී සිදුකෙරෙන සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයට කොරියානු රජයේ සහාය අපේක්ෂා කරන බවත්

ඒ තුළින් කොරියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දීර්ඝ කලක පටන් පවතින්නාවූ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහ මිත්‍ර සබඳතා තවතවත් තහවුරු කරගැනීමට තමා අදහස් කරන බවත්, විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා පැවසීය .

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ කොරියානු තානාපති අවධාරණය කළේ, විදුලිය සැපයීම අතින් කලාපයේ සෙසු රටවලට වඩා ඉදිරියෙන් ලංකාව සිටින බවයි. ලංකාව වැනි සංවර්ධනය වන රටක් ජනතාවගේ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව මේ අයුරින් විශේෂ අවධානයක් යොමුකිරීම රජයක් වශයෙන් සිදුකරනු ලබන විශිෂ්ට ක්‍රියාවක් බවත් ඒ තුළින් රටක් වශයෙන් නැඟීසිටීමට සහ සංවර්ධනාත්මක මාවතකට අවතීර්ණ වීමට පහසු බවත්ය. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව මේ වනවිට අනුගමනය කරනු ලබන පුනර්ජනනීය විදුලි ජනන ක්‍රමෝපායන් හැරුණුකොට, විදුලි උත්පාදනය වෙනුවෙන් එල්.එන්.ජී. තාක්ෂණය යොදාගැනීමේ ඇති වැදගත්කම පිළිබඳවද මෙහිදී තානාපතිවරයා වැඩිදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කළේය.

මාතෘකා