යල කන්නයේ සේනා යළි හිස ඔසවයි

යල කන්නයේ සේනා යළි හිස ඔසවයි

සේනා දළඹු වසංගතය යළි පැතිර යාමේ අවදානමක් ඇති බව කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඩබ්ලිව්. එම්. ඩබ්ලිව්. වීරකෝන් මහතා පැවැසීය.

නැවත දැනුම් දෙන තුරු බඩඉරිඟු වගා කිරීමෙන් වළකින ලෙස කළ ඉල්ලීම නොසලකා හරිමින් ගොවීන් බඩඉරිඟු වගා කිරීම හේතුවෙන් මේ තත්ත්වය උදාවී තිබේ.

සේනා දළඹු වසංගතය යළි පැතිර යෑමට පෙර එලෙස වගා කර ඇති බඩඉරිඟු වගාවන් විනාශ කර දමන ලෙස වගාකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් එසේ නොවුණහොත් යල කන්නයේ සිට නැවතත් සේනා අවදානමට දැඩි ලෙස ලක්විය හැකි බවත් ඒ මහතා පැවැසීය.

[සුමන උදයන්ත]

මාතෘකා