සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල මේ මස අග විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්

සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල මේ මස අග විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්

2018 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මාර්තු මාසය අවසන් වීමට පෙර නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් බී. පූජිත මහතා පැවැසීය.

ප්‍රතිඵල ලේඛන සකස් කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බවත් විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයන් හය ලක්ෂ පනස් හයදහස් හයසිය හතළිස් එකක් පෙනී සිටි බවත් විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා පැවැසීය.

[සුමන උදයන්ත]

මාතෘකා