සෞඛ්‍ය සේවාවේ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් මෙවර අයවැයෙන් ආවරණය කර තිබෙනවා

 ඡායාරූපය:

සෞඛ්‍ය සේවාවේ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් මෙවර අයවැයෙන් ආවරණය කර තිබෙනවා

සෞඛ්‍ය සේවාවේ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් මෙවර අයවැයෙන් ආවරණය කර තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි. 2019 අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඊයේ (05) පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

මෙවර අයවැය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අගය කරනවා. සෞඛ්‍ය සේවාවේ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් මෙවර අයවැයෙන් ආවරණය කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට බලපාන සේවාවන් සඳහා විශාල මුදලක් වෙන් කර තිබෙනවා. දුම්වැටිවලට බදු වැඩි කිරීම, මත් වතුර සඳහා බදු වැඩි කිරීම කර තිබෙනවා. එය සැමදාම සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය ඉල්ලපු දෙයයි. බෝ නොවන රෝග අපේ රටේ විශාල තර්ජනයක් වී තිබෙන්නේ. එය පාලනය කිරීමට මෙවැනි වැඩපිළිවෙලක් ගෙන යෑම ඉතාම වැදගත්” යැයි අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.