ජනමාධ්‍ය වැඩසටහන්වලදී දරුවන්ට වන හිංසා අධීක්ෂණයට : ජාතික ළමාරක්ෂක ප්‍රතිපත්තියක්

 ඡායාරූපය:

ජනමාධ්‍ය වැඩසටහන්වලදී දරුවන්ට වන හිංසා අධීක්ෂණයට : ජාතික ළමාරක්ෂක ප්‍රතිපත්තියක්

ජනමාධ්‍යවල මැදිහත් වීමෙන් පවත්වන රියැලිටි තරග, ටෙලිනාට්‍ය, වැඩසටහන්, එළිමහන් හා ගෘහස්ථ ප්‍රසංග, විවිධ ප්‍රසංග ආදිය සඳහා ඉදිරිපත් වන දරුවන්ට මුහුණ දීමට වන ලිංගික හා ලිංගික නොවන හිංසා, මානසික හිරිහැර සහ බලපෑම් පිළිබඳ අධීක්ෂණය කරන ජාතික ළමාරක්ෂක ප්‍රතිපත්තියක් එළඹෙන ජුනි මාසයේ එළිදැක්වීමට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සූදානම් වෙයි.

දරුවන් සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට ලැබෙන පැමිණිලි හේතුවෙන් එම අධිකාරියේ ප්‍රධානීන්, අමාත්‍යාංංශ ප්‍රධානීන් ඇතුළු ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු නිලධාරීන් සියල්ල එක් වී කළ සාකච්ඡාවකදී මෙම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන තීරණය ගත් බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අනෝමා සිරිවර්ධන මහත්මිය 'රැස' කළ විමසුමකදී පැවසුවාය.

කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියෙන් පසුව අදාළ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය එළිදැක්වීමට නියමිත අතර රියැලිටි තරග සහ එළිමහන් වැඩසටහන්වලදී දරුවන් හැසිරවීම පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශනයක් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සකස් කර ඇති බවත් එමඟින් එම වැඩසටහන් ප්‍රමිතිගත කොට දරුවන්ට වන ලිංගික හා ලිංගික නොවන හිංසා, මානසික හිරිහැර, සහ බලපෑම් අවම කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් සිරිවර්ධන මහත්මිය පැවසුවාය.

එමෙන්ම රියැලිටි වැඩසටහන්වලදී දරුවන් හැසිරවිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව විනිශ්චය මණ්ඩල හා සංවිධායකවරුන් දැනුම්වත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද සිරිවර්ධන මහත්මිය පැවසුවාය.

වැඩසටහන් සඳහා ඉදිරිපත් වන දරුවන්ගේ දෙමාපියන් ජීවතුන් අතර සිටින්නේ නම් දරුවන්ගේ මූලික ආරක්ෂාව සහ වගකීම ඔවුන් සඳහා පැවරෙන බැවින් දෙමාපියන් අතින් දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව සිදු වන මානසික හිරිහැර, හිංසන සහ බලපෑම් සම්බන්ධයෙන්ද මෙම නියාමන වැඩසටහන අදාළ වන බව සිරිවර්ධන මහත්මිය පැවසුවාය.

අදාළ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සියලු මාධ්‍ය ආයතනවල ප්‍රධානීන්, අමාත්‍යංශ ප්‍රධානීන්, ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ප්‍රධානීන් ඇතුළු ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු නිලධාරීන් එක්ව පසුගිය වසරේදී පාර්ලිමේන්තුව දැනුම්වත් කිරීමේ සාකච්ඡාවක් සිදු කළ බවත් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර අදහස් දක්වමින් අනෝමා සිරිවර්ධන මහත්මිය පැවසුවාය.

[නිර්මාණී බණ්ඩාරනායක]

මාතෘකා