දුම්රිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට ප්‍රවාහන ඇමති අත්සන් තබයි

 ඡායාරූපය:

දුම්රිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට ප්‍රවාහන ඇමති අත්සන් තබයි

දුම්රිය සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට ප්‍රවාහන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා අද (26) අත්සන් තැබීය.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පැවසන්නේ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් දුම්රිය සේවයට යළි බඳවා ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවයි. මේ යටතේ විශ්‍රාමික එන්ජින් රියදුරන්, නියමකයින්, ස්ථානාධිපතිවරුන්, සංඥා පරීක්ෂකයින්, මාර්ග පරීක්ෂකයින් යළි සේවයට එක් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

අදාළ බඳවා ගැනීම සඳහා අනිද්දා (28) නාරාහේන්පිට ශාලිකා ශාලාව වෙත පැමිණෙන ලෙස ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය විශ්‍රාමික නිලධාරීන්ට දැනුම් දී සිටී. මේ අතර සිය ගැටලුවලට විසඳුම් ලැබෙන තුරු සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනයකම මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට එක්දින වැඩවර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇත.