මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණය කිරීමට යන බවට පළ වන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයි

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණය කිරීමට යන බවට පළ වන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයි

ගිණුම් හිමියන්ට කොටස් ප්‍රාග්ධනය ලබා දෙන බව කියමින් රජය, මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණය කිරීමට සැරසෙන බවට ජාතික පුවත්පත්වල පළ වූ වාර්තා මහජනතාව නොමග යවන, අසත්‍ය මෙන්ම ද්වේශසහගත ප්‍රවෘත්තියක් බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.

 

ප්‍රාග්ධන ඌනතාවක් ඇති බව හුවා දක්වමින් මහජන බැංකුවේ කොටස් විකුණා දැමීමට රජය උත්සහ දරන බවට ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ සහ ඔවුන්ට සම්බන්ධ බැංකු වෘත්තීය සමිති ප්‍රධානීන් උපුටා දක්වමින් මාධ්‍යවල වාර්තා කර තිබිණි. එහෙත් මහජන බැංකුව පෞද්ගලිකකරණය සඳහා කිසිදු පියවරක් ගෙන නොමැති බව රජය අවධාරණය කරයි.
 

මෙම චෝදනාවට පදනම් වී ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මහජන බැංකු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතයි. 1961 අංක 29 දරන මහජන බැංකු පනත සංශෝධන කිරීම සඳහා මෙම කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබිණි. මෙම සංශෝධනය මඟින් සිදු කෙරෙනුයේ බැංකුවේ බලයලත් ප්‍රාග්ධනය වැඩි කිරීම සහ ණයකර නිකුත් කිරීම මඟින් බැංකුවට යම් මුදලක් එක් රැස් කර ගැනීම සඳහා බැංකුවටම අවස්ථාව ලබා දෙමින් බැංකුව මූල්‍ය වශයෙන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමයි. මෙම නව පනත සම්මත කළ පසු මහජන බැංකුව සතු කොටස් එහි සේවකයන්ට සහ තැන්පත්කරුවන් වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ. ඉන් පරිබාහිර කිසිවෙකුට එම කොටස් නිකුත් කරන්නේ නැත.
 

මා විසින් 2019 අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේද මේ සම්බන්ධයෙන් මූලික අනාවරණයක් සිදු කරන ලදී. එම යෝජනාවට අනුව බැංකු මඟින් කරනු ලබන මූල්‍ය සම්පාදනයෙන් ඔබ්බට ගිය ප‍්‍රාග්ධන වෙළඳපොළක් සංවර්ධනය කිරීමේ දේශීය අවශ්‍යතාවයක් ජනිත කිරීමේ අරමුණ එළිදක්වන ලදී. එබැවින් මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණයට සැරසෙනවා යැයි කීම ඇතැම් දේශපාලනඥයන් සහ ඔවුන්ගේ පක්ෂවලට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති තම බංකොලොත්භාවය වසං කර ගැනීම සඳහා ජනතාව නොමග යැවීමට කරනු ලබන ද්වේශසහගත ප්‍රකාශ වේ. කෙසේ වුවද එම මාධ්‍ය ප්‍රකාශයන්හි සඳහන් පරිදි මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණය කිරීමක් හෝ ඊට පිඹුරුපත් සැකසීමක් සිදුනොකරන බව අවධාරණය කෙරේ.