ඒත්තුකාල මුහුදු තීරයේදී තරුණයෙක් දියේ ගිලී අතුරුදන්

 ඡායාරූපය:

ඒත්තුකාල මුහුදු තීරයේදී තරුණයෙක් දියේ ගිලී අතුරුදන්

මීගමුව, ඒත්තුකාල මුහුදු තීරයේ දිය නාමින් සිටි තරුණයෙක් දියේ ගිලී අතුරුදන්ව තිබේ.

අදාළ අනතුර ඊයේ (17) සිදුව ඇති අතර තවත් තරුණයෙක් සමඟ දිය නෑමට පැමිණි මොහු වයස අවුරුදු 18ක් වූ දොඹවල, උඩුගම්පොළ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බව අනාවරණ වී තිබේ. මීගමුව පොලීසිය හා නාවික හමුදාව එක්ව අතුරුදන්වූ පුද්ගලයා සෙවීමේ කටයුතු සිදු කරයි. මීගමුව පොලීසිය මගින් වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.