ටජිකිස්ථාන සංචාරය නිම කරමින් ජනපති යළි දිවයිනට

 ඡායාරූපය:

ටජිකිස්ථාන සංචාරය නිම කරමින් ජනපති යළි දිවයිනට

ටජිකිස්ථානයේ පැවති ආසියාවේ අන්තර් ක්‍රියා හා විශ්වාසය ගොඩනැංවීමේ පියවර පිළිබඳ සමුළුවේ විශේෂ දේශනයකට සහභාගීවීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද (16) පෙරවරුවේ යළි දිවයිනට පැමිණ තිබේ.