‘මිහින්තලා-ලේක්හවුස් ආලෝක පූජාව මෙවරත්’

 ඡායාරූපය:

‘මිහින්තලා-ලේක්හවුස් ආලෝක පූජාව මෙවරත්’

සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම විසින් 57 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන ‘මිහින්තලා-ලේක්හවුස් ආලෝක පූජා 2019’ජුනි මස 15 සිට 17 දක්වා තෙදිනක් පුරා ඓතිහාසික පූජනීය මිහින්තලාව පුදබිමේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබේ. මේ සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සම අනුග්‍රහය දක්වන අතර ඩයලොග් ආයතනය, මන්චී බිස්කට් සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනය, DFCC බැංකුව සහ NSB බැංකුව දායකත්වය දක්වයි.

මාතෘකා