ළමා ශ්‍රමිකත්වයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි

 ඡායාරූපය:

ළමා ශ්‍රමිකත්වයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි

ළමා ශ්‍රමිකත්වයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය අදට යෙදී තිබේ. 'ළමා ශ්‍රමය නිමා කරමු නැවුම් සිහින සැබැ කරමු' යන තේමාවට සමගාමීව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය වැඩසටහන් රැසක් දියත් කර තිබේ.

 

ළමා අපයෝජන හා විවිධ සමාජ, ආර්ථික ගැටලු හේතුවෙන් වින්දිත, ආන්තික හා ආනාරක්ෂිතභාවයට පත් වූ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම, ළමයින් ද්විතීයික වින්දිතභාවයට පත් වීම අවම කිරීම හා ළමයා පාසල් හැර යාමේ ප්‍රවණතාවන් අවම කිරීමේ අරමුණින් මෙම විශේෂ වැඩසටහනක් දියත් කොට තිබේ. මෙයට සමගාමීව මෙහි සමාරම්භක උත්සවය මේ මේ මස  05 වැනිදා මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පවත්වනු ලැබිණි.

 

එහිදී මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ළමයින් 70 සඳහා බෑග්, පොත් ඇතුළු අධ්‍යපනික උපකරණ බෙදාදීම සිදු කරනු ලැබූ අතර ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය, එහි සේවාන්, ළමා අපයෝජන හා ඉන් ආරක්ෂා වීම, 1929 ළමා උපකාරක දුරකතන සේවය මෙන්ම ළමයින්ට අවශ්‍ය මනෝ සමාජයීය උපදේශනය ලබා දීම හා ඒ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද අත් පත්‍රිකා බෙදා දීම සිදුකරන ලදි.  1929 යන දුරකතන අංකය පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙය ගාස්තු රහිත සේවාවක් වේ. එමෙන්ම 1929 යන දුරකතන අංකයට වාර්ෂිකව පැමිණිලි 9000කට අධික ප්‍රමාණයක් ලැබෙන අතර ඉන් 1500 ආසන්න ප්‍රමාණයක් අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් රෙගුලාසි කඩවීම සම්බන්ධ පැමිණිලි වෙයි.  මෙවැනි සිද්ධීන් අවම කර ගැනීම ගැනීමේ අරමුණින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කරන බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පවසයි.