පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් සෑම පාසලකම දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන් මාලාවක්

 ඡායාරූපය:

පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් සෑම පාසලකම දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන් මාලාවක්

019 ජුනි මස 16 වැනිදාට යෙදී තිබෙන පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් දිවයිනේ පාසල් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් විශේෂ වැඩසටහන් මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

 

ඒ අනුව පිරිවෙන්, බෞද්ධ සිසුන් බහුතරයක් ඉගෙනුම ලබන පාසල්වල හා සෙසු සියලු අධ්‍යාපන ආයතනවල පහත සඳහන් පරිදි මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛයක් මගින් සියලුම පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන් හා පළාත්, කලාප හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්, පරිවේනාධිපති වහන්සේලා සහ විදුහල්පතිවරුන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ. ජුනි මස 12 වැනිදා මහින්දාගමනය අනුස්මරණය කිරීම සඳහා පාසල් පරිශ්‍රය හා පන්ති කාමර තුළ බෞද්ධ කොඩිවලින් සැරසීමත්, ජූනි මස 13 වැනිදා අසරණයන්ට පිහිටවීම මුල් කරගත් වැඩසටහන් අදාළ පාසල්වල විදුහල්පතිගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමත්, ජුනි මස 14 වැනිදා ශීල වැඩසටහන්, ජුනි මස 15 වැනිදා මහින්දාගමනය අනුස්මරණය කිරීම සඳහා තම නිවෙස්වල සැරසිලි කිරීමත්, ජුනි මස 16 වැනිදා දෙමවුපියන්, වැඩිහිටියන් සමඟ සීල සමාදාන වැඩසටහන්වලට සහභාගි වීම හෝ සිල් සමාදන් වූ උපාසක උපාසිකාවන්ට ඇප උපස්ථාන කිරීම හා සෙසු ආමිස හා ප්‍රතිපත්ති පූජාවල යෙදීමද ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස දැනුවත් කොට තිබේ.