වර්ෂාවත් සමඟ දිස්ත්‍රික්ක 5ක ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය ඉහළ යාමේ අවදානමක්

 ඡායාරූපය:

වර්ෂාවත් සමඟ දිස්ත්‍රික්ක 5ක ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය ඉහළ යාමේ අවදානමක්

මේ දිනවල ඇදහැලෙන වර්ෂාවත් සමඟ දිස්ත්‍රික්ක 05ක ඩෙංගු රෝග ව්‍යාප්තිය ඉහළ යාමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ප්‍රශිලා සමරවීර මහත්මිය සඳහන් කළේ කොළඹ , ගම්පහ, කළුතර , රත්නපුර හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල මෙම තත්ත්වය උද්ගතව ඇති බවයි. වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගීන් 19000කට අධික පිරිසක් වාර්තා වී ඇති අතර ඩෙංගු රෝගයෙන් වැළකීම සදහා අවට පරිසරය පිරිසිදුව තබා ගන්නා ලෙස ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි.