විකිණීමට ඇති ළදරු ආහාර බොහොමයක් ප්‍රමිතියෙන් තොරයි : ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

විකිණීමට ඇති ළදරු ආහාර බොහොමයක් ප්‍රමිතියෙන් තොරයි : ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

මාස 6ට අඩු ළදරුවන් සඳහා වෙළෙඳපොළේ අලෙවි කෙරෙන ළදරු ආහාරවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ළදරුවන්ට නුසුදුසු බවත්, එවැනි ආහාරවල අඩංගු සීනි මට්ටම ළදරුවන්ට නුසුදුසු මට්ටමක ඇති බවත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නවතම අධ්‍යනයකින් හෙළි වී තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යුරෝපීය කලාපයේ ස්ථාන 4ක වෙළෙඳසැල් 516කින් ළදරුවන් සහ කුඩා ළමුන් සඳහා අලෙවි කරන ආහාර හා බීම නිෂ්පාදන 7,955ක් පිළිබඳ දත්ත ඇසුරින් ඉහත අධ්‍යයනය සිදු කර තිබේ.

ස්වාභාවික සීනි අඩංගු පලතුරු සහ එළවළු ආහාර ළදරුවන්ට සහ කුඩා දරුවන්ට සුදුසු වුවද වාණිජ නිෂ්පාදනවල අඩංගු සීනි ප්‍රමාණය ළමුන්ට හිතකර නොවන බව එම අධ්‍යයනයෙන් හෙළිවී තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දීර්ඝකාලීන නිර්දේශය වන්නේ පළමු මාස 6 තුළ ළදරුවන්ට මවුකිරි පමණක් දිය යුතු බව හා මාස 6 ට අඩු ළදරුවන් සඳහා වාණිජමය අනුපූරක ආහාර ප්‍රචාරය නොකළ යුතු බවයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මාස 6-36 අතර ළමුන් සඳහා පෝෂණ ආකෘතියක්ද සකස් කර තිබේ.

ළදරු අවධියේ සහ මුල් ළමාවියේ මනා පෝෂණය ප්‍රශස්ත ළමා වර්ධනය හා සංවර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන අතර අධික බර, තරබාරුකම සහ ආහාර ආශ්‍රිත බෝ නොවන රෝග වැළැක්වීම සඳහා එය වැදගත් වන බවද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යුරෝපීය කලාපීය අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය සුසුසානා ජකාබ් පවසයි.

[සුරේකා නිල්මිණි ඉලංගකෝන්]

මාතෘකා