කන්ජිපානි ඉම්රාන්ගේ B වාර්තාව ගැන කරුණු විමසයි

 ඡායාරූපය:

කන්ජිපානි ඉම්රාන්ගේ B වාර්තාව ගැන කරුණු විමසයි

කන්ජිපානි ඉම්රාන් ගැන ඉදිරිපත් කර තිබෙන මුල් බී’ වාර්තාව නීතිවිරෝධී යැයි කියන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ලබන 24 වැනිදා අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයේ ස්ථානාධිපතිවරයා වෙත නොතීසි නිකුත් කර ඇත.

 

කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය භාරයේ රඳවාගෙන සිටින පාතාල කල්ලි නායකයෙකු වන කන්ජිපානි ඉම්රාන් නමැත්තා සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන මුල් බී’ වාර්තාව නීතිවිරෝධී බවට ඔහුගේ නීතිඥවරයා ඉදිරිපත් කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා ලබන 24 වැනිදා අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි දන්වා කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයේ ස්ථානාධිපතිවරයා වෙත නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.

 

සැකකාර කන්ජිපානි ඉම්රාන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ ටිරන්ත වළලියද්ද මහතා කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් කාංචනා නෙරංජලා ද සිල්වා මහත්මිය විසින් මෙම නොතීසි නිකුත් කිරීම සිදු කර ඇති අතර කන්ජිපානි ඉම්රාන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ ටිරන්ත වළලියද්ද මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් තම සේවාදායකයා සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙන මුල් බී’ වාර්තාව නීති විරෝධී බව පෙන්වා දී ඇත. මේ පිළිබඳව විමසීම සඳහා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා අධිකරණය හමුවට කැඳවන ලෙස ඉල්ලීමක් කළ ජනාධිපති නීතිඥවරයා දැනට අපරාධ කොට්ඨාශය භාරයේ රඳවාගෙන සිටින තම සේවාදායකයා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙසට නියෝග නිකුත් කරන ලෙසත් මෙම නඩුවට අදාළව කරුණු විමසීම සඳහා නීතිපතිවරයා අධිකරණය හමුවට කැඳවීමට නොතීසියක් නිකුත් කරන ලෙසත් අධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

 

ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය සැකකරු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ බී වාර්තාව පිළිබඳව කරුණු විමසීම සඳහා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයේ ස්ථානාධිපතිවරයාට ලබන 24 වැනිදා අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි දන්වා නොතීසි නිකුත් කිරීමට නියම කර ඇත. එමෙන්ම පොලීසිය භාරයේ රඳවාගෙන සිටින කන්ජිපානි ඉම්රාන් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් එම නඩුවට අදාළව කරුණු විමසීම සඳහා නීතිපතිවරයා අධිකරණය හමුවට කැඳවන ලෙසත් විත්තියේ නීතිඥවරයා කරන ලද ඉල්ලීම පිළිබඳ නියෝගය ලබන 19 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය සඳහන් කර ඇත.