තැපෑල ලෙඩ වෙයි

තැපෑල ලෙඩ වෙයි

ඉල්ලීම් තුනක් මුල් කර ගනිමින් මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සියලුම සේවකයන් ඊයේ සවස 4.00 සිට 18 වැනිදා සවස 4.00 දක්වා පැය 48ක සංකේත වැඩවර්ජනයක නිරත වන බව ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තිය සමිති එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර මහතා රැස කළ විමසුමකදී පැවසීය.

තැපැල් දෙපාර්තුමේන්තුවේ බඳවා ගැනීම් පටිපාටි සංශෝධනයට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව සම්මත කර ගැනීම, දිවයින පුරා තැපැල් කාර්යාල හා හුවමාරු මධ්‍යස්ථානවල සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් කප්පාදුව වැළැක්වීම, තැපැල් දෙපාර්තුමේන්තුවේ සංවර්ධනය සඳහා ඉදිරිපත්ව ඇති යෝජනාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම යන ඉල්ලීම් මුල් කර ගනිමින් මෙම සංකේත වැඩවර්ජනය ආරම්භ කළ බව චින්තක බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

එම පැය 48 ඇතුළත මෙම ඉල්ලීම් සඳහා විසඳුම් තැපැල් කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා හා දෙපාර්තුමේන්තුවේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයෙන් බලාපොරොත්තු වන බවත් මේ සඳහා විසඳුම් නොලැබුණහොත් ඉදිරි කාලයේදී මෙම වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් බවට පත් කරන බවත් මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් මහතා පැවසීය.

මේ පිළිබඳව තැපැල් අමාත්‍යවරයා හෝ අදාළ බලධාරියකුගේ ප්‍රතිචාරය දැනගැනීමට උත්සාහ කළද නොහැකි විය.

[නිර්මාණි බණ්ඩාරනායක]

මාතෘකා