දශක 7ක ඡන්ද ක්‍රමය 2020න් පසු වෙනස් වෙයි - මැ.කො.ස.

 ඡායාරූපය:

දශක 7ක ඡන්ද ක්‍රමය 2020න් පසු වෙනස් වෙයි - මැ.කො.ස.

[නිර්මාණි බණ්ඩාරනායක]

2020 වර්ෂයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන මැතිවරණ සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඡන්ද ක්‍රමය හඳුන්වා දීමට අදහස් කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඊයේ (15) ‘රැස’ කළ විමසුමකදී පැවැසීය.

2003 වසරේ සිට ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඡන්ද ක්‍රමය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන බවත් ලොව ප්‍රකට තොරතුරු තාක්ෂණ සමාගමක් වන මිලේනියම් තොරතුරු තාක්ෂණ සමාගම (Millennium IT Company) විසින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඡන්ද ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇති බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා පැවසීය.

ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඡන්ද ක්‍රමය පිළිබඳ යෝජනාවක් මේ වන විට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ලැබී ඇති බවත් ඒ පිළිබඳව ඉකුත් සිකුරාදා (12) පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පක්ෂ නායකයින් දැනුවත් කළ බවත් පැවසූ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඡන්ද ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව පක්ෂ නායකයින් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් එකඟතාවකට පැමිණි බවත් සඳහන් කළේය. එහෙත් මේ වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් සභා මැතිවරණය හෝ ජනාධිපතිවරණය සඳහා පැරණි ඡන්ද ක්‍රමයම භාවිත කරන බව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා පැවසීය.

මාතෘකා