ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන සියල්ල නවීකරණයට පියවර

 ඡායාරූපය:

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන සියල්ල නවීකරණයට පියවර

මේ වර්ෂයේදී සියලුම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන නවීකරණයට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද (09) ගොවිජන සේවා ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවට එක්වෙමිනි.

ඒ වෙනුවෙන් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 25ක ලෝක බැංකු ආධාර ලබා ගැනීමට තමන් මැදිහත් වී කටයුතු කර ඇති බවත් ඉදිරියේදී ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයන්හි ක්‍රියාත්මක බැංකු සියල්ලද මේ යටතේ පරිගණක ගත කිරීම තම අපේක්ෂාව බව අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. ගොවිජන බැංකු පරිගණක ගත කිරීම සමඟ වාණිජ බැංකුව මට්ටමක එය පරිවර්තනය කළ හැකි බවත් ඉන් ගොවීන්ගේ ආර්ථික ගැටළු විසඳීමට බලාපොරොත්තු වන බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

එලෙසම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක හෙළ බොජුන් හල් අසල වසවිසෙන් තොර එළවළු සහ පලතුරු පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කිරිමට ඉදිරියේදී කටයුතු සිදු කරන බව අමාත්‍යවරයා කීය. කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර අරමුදල මඟින් දැනට පවතින කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කෘෂිකර්ම ගොවිපලවල් ආකර්ෂණීයව නවීකරණය කිරීම සඳහා පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කළේය. එහිදී ගොවිජන සේවා ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන්ට පවතින ගැටලු කිහිපයක්ද සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අතර ඔවුන්ගේ තනතුරු නාමය වෙනස් කිරීමටද පියවර ගන්නා ලෙස වෘත්තීය සමිතිය අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක්ද සිදු කළේය.