කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 10ක ජල කප්පාදුවක්

 ඡායාරූපය:

කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 10ක ජල කප්පාදුවක්

 

කළුතර අල්විස් පෙදෙස ජලාශයේ හදිසි නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන්, කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (09) පෙරවරු 10 සිට රාත්‍රී 08 දක්වා පැය 10ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල පවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

 

ඒ අනුව වාද්දුව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, කළුතර උතුරු, කළුතර දකුණ, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ ඇතුළු ප්‍රදේශවල ජල සැපයුම අත්හිටුවේ.