රණවරාව රක්ෂිතයේ ගින්නකින් අක්කර 50ක් විනාශයට

 ඡායාරූපය:

රණවරාව රක්ෂිතයේ ගින්නකින් අක්කර 50ක් විනාශයට

වැල්ලවාය, රණ්දෙනිය, රණවරාව කඳු රක්ෂිතයේ හටගත් ගින්නකින් අක්කර 50කට අධික ප්‍රමාණයක් විනාශ වී තිබේ.

ඊයේ පස්වරුවේ හටගත් ගින්න අද (8) අලුයම වන විටත් තැනින් තැන සුළු වශයෙන් පැවති අතර උමාඔය ව්‍යාපෘතියේ ගිනි නිවීම් ඒකකය, වන සංරක්ෂණ නිලධාරීන් සහ වැල්ලවාය පොලීසිය එක්ව ගින්න පාලනය කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

පවතින දැඩි වියළි කාලගුණය සහ සුළං නිසා ගින්න පාලනය කිරීමට දැඩි බධා එල්ල විය. ගින්න නිසා රක්ෂිතයේ ඉපැරණි ශාක සහ සතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් ගිනිගෙන විනාශ වී ඇති අතර කිසියම් පුද්ගලයකු සතුන් දඩයම් කිරිමේ අරමුණින් රක්ෂිතයට ගිනි තබන්නට ඇති බවට පොලීසිය සැකපළ කරයි.