හෙට පෙරවරුවේ විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්

 ඡායාරූපය:

හෙට පෙරවරුවේ විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්

කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් හෙට (08) පෙරවරු 9.30ට විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

එහිදී ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු දිනවල කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ නායකයන් එකඟතා කිහිපයකට පැමිණීමට නියමිතය.