සේනාට මිලියන 250න් නොනැවතුන වන්දියක්

 ඡායාරූපය:

සේනාට මිලියන 250න් නොනැවතුන වන්දියක්

මිලියන 250න් නොනැවතී සේනා දලඹුවන්ගෙන් හානි වූ ගොවිබිම් සඳහා වන්දි ලබා දීමට කටයුතු කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා ප්‍රකාශ කරයි. අද (27) අනුරාධපුර - රඹෑව, සදමල්ගම ගොවිජනතාව හමුවෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. 

හානි වූ ගොවිබිම් සමීක්ෂණ කටයුතු වෙනුවෙන් කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් යොමුකර ඇති බවත් එහිදී ඇතැම් දලඹු ව්‍යවසනයට ප්‍රබලව ලක්වූ වගාවන් විනාශ කිරීමේදී ගොවියාද කැපකිරීමක් කළ යුතුව ඇති අතර වගාවන් සඳහා හෙක්ටයාරයකට රුපියල් හතලිස් දහසක මුදලක් වෙන් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය. බඩඉරිඟු අතරමැදින් යල කන්නයට පෙර වගා නොකරන ලෙස කෘෂි නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලද්දේ දලඹුවා මර්ධනය සහ පාලනය වෙනුවෙන් බව අමාත්‍යවරයා පැවැසීය. ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් දලඹුවා පාලනයට ක්‍රියාමාර්ග රැසක් මේවන විට රැගෙන ඇතිබවත් මර්ධනය උදෙසා ගත හැකි ඔීනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට තමන් අපේක්ෂා කරන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය. රටම දළඹු ව්‍යවසනය වෙනුවෙන් පෙලගැසී ඇති බවත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ වෙනුවෙන් කරන ලද කැපවීම අමාත්‍යවරයා එහිදී සිය ඇගයීමට ලක් කළේය.