නීතිවිරෝධී දුම්වැටිවලින් අලාභය රුපියල් බිලියන 18ක්

 ඡායාරූපය:

නීතිවිරෝධී දුම්වැටිවලින් අලාභය රුපියල් බිලියන 18ක්

මෙරට නීතිවිරෝධී දුම්වැටි ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ආචාර්යවරුන් තිදෙනෙකු කළ පර්යේෂණයකට අනුව නීතිවිරෝධී දුම්වැටි හේතුවෙන් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 18ක් පමණ අහිමි වන බව හඳුනාගෙන තිබේ.

2017 වසරේදී නීතිවිරෝධී දුම්වැටි මිලියන 583ක් පමණ ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනවිත් තිබෙන බවද එම පර්යේෂණය හෙළි කරයි. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත දුම්කොළ නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළෙන් සියයට 15.57ක් වන අතර මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2017 වසර තුළදී පමණක් ශ්‍රී ලංකා රජයට රුපියල් බිලියන 17.98ක් තරම් දැවැන්ත බදු ආදායමක් අහිමි වී ඇති බව එම වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

ආචාර්ය එස්.එන්. මොරායස්, මහාචාර්ය එස්.එස්. කොළඹගේ සහ ආචාර්ය සී.එන්. රත්නායක යන විද්වතුන් කළ මෙම පර්යේෂණය ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ සනාතන සභා ශාලාවේදී පසුගියදා එළිදැක්විණි. නීත්‍යනුකූලව නිපදවන දුම්වැටි මත පනවා ඇති බදු ඉහළ නැංවීම මඟින් දුම්පානය අඩු වන බවට පවතින අදහස සත්‍යයෙන් තොර එකක් බවත්, නීත්‍යනුකූල දුම්වැටි අලෙවිය පහළ යෑම යනු සමස්ත දුම්පානයේ අඩුවීමක් ලෙස වටහාගැනීම වරදක් වන බවත් පවසන අදාළ වාර්තාව අවධාරණය කරන්නේ දුම්පානය කරන්නන් මිලෙන් අඩු විකල්ප සහ නීතිවිරෝධී දුම්වැටි වෙත යොමු වීමට ඉඩකඩ බවය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා