විහාරස්ථාන 60කට පූජා භූමි ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීම ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

 ඡායාරූපය:

විහාරස්ථාන 60කට පූජා භූමි ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීම ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථීතිය වෙනුවෙන් දිවයින පුරා විහාරස්ථාන සදහා පූජා භූමි ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ විහාරස්ථාන 60 කට පූජා භූමි ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  ඊයේ (09) පෙරවරුවේ කොටුව, ජනාධිපති මන්දිරයේදී සිදු විය. ජනාධිපතිතුමා අතින් සංකේතාත්මකව විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේලා කිහිප නමක් වෙත පූජා ඔප්පු පිළිගැන්විණි.

මාතෘකා