9 වෙනි වගන්තිය හොල්ලන්නේ නැහැ එජාපෙන් තීන්දුවක්

 ඡායාරූපය:

9 වෙනි වගන්තිය හොල්ලන්නේ නැහැ එජාපෙන් තීන්දුවක්

ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට වත්මන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ නවවැනි වගන්තිය ලෙස ඇතුළත් කර තිබෙන බෞද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානය හිමි වන බවට සඳහන් පරිච්ජේදයේ කිසිදු වෙනසක් නොකිරීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නායකයෝ ඒකමතිකව තීරණය කර සිටිති.

ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව ඒකීය රාජ්‍යයක් යන හැඳින්වීම සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි භාෂා තුනෙන්ම නිකුත් කෙරෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් සඳහා ඇතුළත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ හවුල්කාර පක්ෂ නායකයින් තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව යෝජිත නව ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දෙමළ ජාතික සන්ධානය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමඟ මුලින්ම සාකච්ඡා ඇරඹීමට රජය අදහස් කර සිටී.

මාතෘකා