අර්ජුනගෙන් අබලන් බස් හදන මෙහෙයුමක්

 ඡායාරූපය:

අර්ජුනගෙන් අබලන් බස් හදන මෙහෙයුමක්

නවීකරණයෙන් ලැබූ ආදායම මිලියන 13යි

ඒකල ලක්දිව ඉංජිනේරු සමාගම සිය කාර්යක්ෂමතාව සියයට සියයකින් වර්ධනය කරමින් මාසයක් ඇතුළත නවීකරණය කළ බස්රථ හයක් ධාවනය සඳහා මුදාහැරීමට පෙරේදා (19) සමත් වී තිබේ.

එසේ නවීකරණය කළ බස්රථ 06ක් ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති උත්සවයකදී නුවරඑළිය, ඇඹිලිපිටිය, බණ්ඩාරවෙළ, මොරටුව, මීතොටමුල්ල සහ ගම්පහ යන ඩිපෝවලට ලබා දී ඇත.

මෙම අබලන් බස්රථ නවීකරණය කිරීම නිසා ඒකල ලක්දිව ඉංජිනේරු සමගමට ලැබුණ ආදායම රුපියල් මිලියන 13ක් වේ.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා කියා සිටියේ ඉදිරියේදී ඒකල ඉංජිනේරු සමාගමේ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කර මාසිකව නවීකරණය කළ හැකි බස් රථ සංඛ්‍යාව හයේ සිට දොළහ දක්වා වර්ධනය කරන බවයි.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා