රත්නපුර ගංවතුර පාලන යෝජනා 17ම වතුරේ

 ඡායාරූපය:

රත්නපුර ගංවතුර පාලන යෝජනා 17ම වතුරේ

රත්නපුර නගරය ගංවතුරෙන් බේරා ගැනීමට වසර 50ක පමණ සිට මේ දක්වා යෝජනා ක්‍රම 17ක් පමණ ඉදිරිපත්ව තිබෙන අතර හොඳ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති යෝජනා තිබුණද ඒවා ක්‍රියාත්මක නොවන බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු

අරුණ සමරතුංග මහතා පෙන්වා දෙයි.

අදාළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයට පත් කරගැනීම සඳහා ජනතාවගේ දායකත්වය ලබා ගැනීම අවශ්‍ය බවත් මිනිසා කරන ගංගා, ඇළදොළ රක්ෂිත ආක්‍රමණයත් සමඟ කිසිදා ගංවතුරට යට නොවූ ස්ථානද යට වන බවත් ඉංජිනේරුවරයා පැවසීය.

කොළඹ නගරය යට නොවන්නේ කැලණි ගඟේ ඉදි කළ බැම්ම හේතුවෙන් වන අතර ගංගා අයිනේ අලුත් පාලම් සෑදීමේදී උණ පඳුරු නැමී පාලම්වල සිර වී, පාලම්වල අවහිර වීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ බවත් හෙතෙම කියා සිටියේය.

අලුත් පාලමක් ඉදි කළ පසුව පැරණි පාලම ඉවත් කළ යුතු බව පෙන්වා දෙන සමරතුංග මහතා, කුඹුක් ගස් සිටුවීම වඩා හොඳ බවද සඳහන් කළේය.

මාතෘකා