ග්‍රාමශක්ති සමිති - පෞද්ගලික සමාගම් අතර ගිවිසුම් කිහිපයක් අත්සන් තැබීම අද

 ඡායාරූපය:

ග්‍රාමශක්ති සමිති - පෞද්ගලික සමාගම් අතර ගිවිසුම් කිහිපයක් අත්සන් තැබීම අද

ග්‍රාමශක්ති සමිතිවල නව නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට අදාළව බස්නාහිර පළාත් ග්‍රාමශක්ති සමිති සහ පෞද්ගලික සමාගම් කිහිපයක් අතර නව ගිවිසුම් කිහිපයක් අද (18) දිනයේ අත්සන් තැබීමට නියමිතය.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා ක්‍රියාත්මක ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයේ බස්නාහිර පළාත් මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම අද (18) ගම්පහ, හේනේගම ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වෙන බවත් අනතුරුව අදාළ ගිවිසුම්වලට අත්සන් තැබෙන බවත්ය.

කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල දිළිඳු ජනතාවගේ ආර්ථීක සමෘද්ධිය උදා කිරීම දියත් කළ වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය සහ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ හා ඒ සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලු පිළිබඳ මෙහෙයුම් කමිටුවේදී විශේෂ සාකච්ඡාවට බඳුන් වන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසීය.

පළාතේ දේශපාලන අධිකාරිය සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් යන දෙපාර්ශ්වයම මෙම රැස්වීමට සහභාගි වීමට නියමිතය.

[ශිවන්ති ප්‍රනාන්දු]

මාතෘකා