හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමක් විදුලිබල ඇමතිගේ අණින් නැවතෙයි

 ඡායාරූපය:

හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමක් විදුලිබල ඇමතිගේ අණින් නැවතෙයි

විදුලි ඉංජිනේරුවන් සහ විදුලිබල මණ්ඩල සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව යෝජනා කර තිබූ හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමක් ප්‍රථම වතාවට නවතා දැමීමට කටයුතු කළ බව විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන ඇමති රවී කරුණානායක මහතා අවධාරණය කරයි.

ඇමතිවරයා මේ බව පැවසුවේ පසුගිය සිකුරාදා (15) අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ පැවති විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගි වෙමිනි.

"මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ මේ මිලදී ගැනීම අන්තිම මොහොත වෙනතුරු නොසිට ටෙන්ඩර් කැඳෙව්වම, ඒක බෙහෝ දෙනෙකුට ගැටලුවක් වුණා ඇයි මේ කියලා. අපි කළේ ටෙන්ඩර් කැඳවීම පමණයි. ඉංජිනේරුවන් සහ සාමාන්‍යාධිකාරී සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ අයට ගැටලු තිබුණත් අපි ඒ යෝජනා කර තිබූ හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීම ප්‍රථම වතාවට නවතා දැමුවා." ඇමතිවරයා පැවසීය.

තමන් විදුලිබල අමාත්‍යංශය භාර ගන්නා විට විදුලිබල මණ්ඩල 2019 වසරේ අලාභය කෝටි 8,700 බව සටහන් කර තිබූ අතර විදුලි බිල් වැඩි කිරීමකින් තොරව එම අලාභය - ලාභයකට පරිවර්තනය කිරීමට සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවත් ඇමතිවරයා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය හමුවේදී මෙසේද පැවසීය.

"අපේ ප්‍රථම ටෙන්ඩරය වුණේ ගල් අඟුරු ටෙන්ඩරයයි. ඒ තුළින් රු. මි. 725ක ඉතිරියක් කරන්න හැකි වුණා. හදිසි අවස්ථා කියලා හැම අවුරුද්දකම කතා කරන එක විහිළුවක්. අපි ඒක නැති කළ යුතුයි. 2012 සිට අද වනතුරු ජාතික පද්ධතියට විදුලිය එකතු වන ව්‍යාපෘති ස්ථාපිත කරලා නැහැ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අඩුම මුදලට විදුලිය උත්පාදනය කරන මාර්ගයක් සැකසිය යුතුයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අලාභයට හේතු වන එන්ජින් ග‍ණනාවක් තියෙනවා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරයෙන් රු. 50.46කට ඒකකයක් නිපදවනවා. උතුරේ සහ ඒ පැතිවල රු. 68කට ඒකකයක් නිපදවනවා. ඒ නිසා තමයි අපි හිතුවේ මේ වගේ අධික මිලක් වැය කරන නිෂ්පාදන නවත්තලා ඊට වඩා අඩු මිලක් වැය වන නිෂ්පාදන ඇති කරන්න. ඒ තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංවිම අලාභය අවම කිරීමයි."

[ශිවන්ති ප්‍රනාන්දු]

 

මාතෘකා