කටාර් එමීර්වරයා මත්තලට පැමිණෙයි

කටාර් එමීර්වරයා මත්තලට පැමිණෙයි

කටාර් එමීර්වරයා වන ෂෙයික් තමීම් බින් හමාඩ් අල් තානි මහතා ඊයේ (17) කටාර් ගුවන් සේවයට අයටත් යානයකින් මෙරටට පැමිණියේය. එමීර්වරයා සහ තවත් පුද්ගලයන් 33 දෙනෙකු පැමිණි කටාර් ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානය මත්තල, මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට ගොඩ බැස්සවීය.

පෞද්ගලික සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණි කටාර් එමිර්වරයා ඇතුලු පිරිස ලබන 22 වැනිදා දක්වා මෙරට රැඳී සිටීමට නියමිතය.

එම පිරිසට අමතරව එමිර්වරයා ඇතුළු පිරිසට පහසුකම් සැපයීම සඳහා 14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කාර්ය මණ්ඩලයක්ද වෙනත් ගුවන් යානයකින් පසුගිය සිකුරාදා මෙරටට පැමිණි බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසයි.

මාතෘකා