ඇමති චම්පික සහ තානාපතිවරුන් අතර විශේෂ හමුවක්

 ඡායාරූපය:

ඇමති චම්පික සහ තානාපතිවරුන් අතර විශේෂ හමුවක්

මහානගර ඇමති චම්පික රණවක මහතා සහ තානාපතිවරුන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් වෝටර්ස් ඒජ් හෝටලයේදී පැවැත්විණි. එම අවස්ථාවට එංගලන්ත, ජපාන, කැනේඩියානු, දකුණු අප‍්‍රිකානු, තායිලන්ත, ඉතාලි,ස්විස්ටර්ලන්ත සහ නෙදර්ලන්ත තානාපතිවරුන් එක්විය.

එහිදී අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා විසින් මහානගර අමාත්‍යාංශය මගින් කි‍්‍රයාත්මක කරන මහානගර ව්‍යාපෘතින්හි ප‍්‍රගතිය පිළිබඳව සහ ඉදිරියේ ඇති ආයෝජන අවස්ථා පිළිබඳව තානාපතිවරුන් දැනුවත් කළේය. එහිදී තානාපතිවරුන් විසින් මහානගර ව්‍යාපෘතියේ ප‍්‍රගතිය පිළිබඳව සිය ප‍්‍රසාදය එහිදී අමාත්‍යවරයා වෙත පළ කර සිටියේය.

ජපන් ආධාර මත කඩුවෙල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා කි‍්‍රයාත්මක කරන සැහැල්ලු දුම්රිය සේවා ව්‍යාපෘතිය කි‍්‍රයාත්මක කිරීම පිිළිබඳව ඇමති චම්පික රණවක මහතා සහ ජපාන තානාපති අකිරා සුගයාමා මහතා අතර තොරතුරු හුවමාරු විය. එහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජපානයේ ජයිකා ආයතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 1,850ක මුදල සියයට දශම එකේ සහන පොලියට ලබාදීම පිළිබඳව තම ස්තූතිය ජපන් රජයට පිරිනමන බවයි.