ලක්හිරු සෙවණ අගමැති අතින් අද ජනතා අයිතියට

 ඡායාරූපය:

ලක්හිරු සෙවණ අගමැති අතින් අද ජනතා අයිතියට

නිවාස 384කින් සමන්විත 'ලක්හිරු සෙවණ' නිවාස ව්‍යාපෘතිය අද (12) පස්වරු 4.00ට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතය.
කොළඹ නගරයේ අඩු පහසුකම් සහිත නාගරික ප්‍රදේශ සුහුරු නාගරික ප්‍රදේශ බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් නාගරික පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතියෙන් රුපියල් මිලියන 1,536ක මුදලක් වැය කර මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඉදි කර තිබේ.

[හංසිකා ජයවික්‍රම ]

මාතෘකා