එළවළු මිල පහතට

 ඡායාරූපය:

එළවළු මිල පහතට

පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව ඉදිරි මාස දෙක ඇතුළතදී එළවළු මිල ගණන් තවදුරටත් තවත් පහළ යනු ඇතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී, ප්‍රවීණ කෘෂි ආර්ථික විශ්ලේෂණක ඩබ්ලිව්.එච්. දුමින්ද ප්‍රියදර්ශන මහතා ඊයේ (11) 'රැස' කළ විමසීමකදී පැවසීය.

මෙම වර්ෂයේ මහා කන්නයේ එළවළු අස්වැන්න ගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව වැඩි වීම හේතුවෙන් අප්‍රේල් මාසය අවසන් වන තුරු මිල ගණන් අඩු විය හැකි බවත් මැයි මාසයේ සිට නැවතත් එළවළු මිල වැඩි වීමක් සිදු විය හැකි බවත් හෙතෙම පැවැසීය.

උඩරට ප්‍රදේශවල වගා කරන කැරට්, බීට්, ලීක්ස්, මාළු මිරිස් මෙවර යාපනය ප්‍රදේශයේද වගා කර සාර්ථක ඵලදාවක් ලැබීම එළවළු මිල ගණන් අඩු වීමට හේතු වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයකු දිනකට ආහාරයට ගන්නා එළවළු, පළතුරු ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 220 වැනි අඩු ප්‍රමාණයක් වන අතර ඉදිරි මාසවල දී එළවළු වැඩියෙන් ආහාරයට ගන්නා ලෙස පරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ද දුමින්ද ප්‍රියදර්ශන මහතා පැවැසීය.

[හංසිකා ජයවික්‍රම ]

මාතෘකා