ස්ථිරවම මුලින් එන්නේ පළාත් සභා ඡන්දයයි

 ඡායාරූපය:

ස්ථිරවම මුලින් එන්නේ පළාත් සභා ඡන්දයයි

ජනපතිගෙන් අවධාරණයක්

පළාත් සභා මැතිවරණය ජනාධිපතිවරණයට පෙර ස්ථීර වශයෙන්ම පැවැත්වෙන බවත් ඊට අදාළ ව්‍යවස්ථාපිත වශයෙන් මතුව ඇති ගැටලු නිරාකරණය කරගන්නා බවත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පෙරේදා (09) පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දිස්ත්‍රික් මහජන හමුවට පොළොන්නරුවේදී සහභාගි වෙමින් පැවසීය.

ජනාධිපතිවරණය නියමිත කාලයට නියමිත පරිදි පැවැත්වෙන නමුත්, ඇතැම් පිරිස් ප්‍රකාශ කරන පරිදි එය බලහත්කාරයෙන් පැවැත්වීමට කිසිවෙකුට නොහැකි බව එහිදී අවධාරණය කළ ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ රටේ අනාගතයට බලපාන යහපත් තීන්දු තීරණ රැසක් ගැනීමට ඉකුත් සිව් වසර තුළ රටේ ජනාධිපති වශයෙන් තමා කටයුතු කළ බවය.

ජනාධිපතිවරණය නියමිත කාලයට නියමිත පරිදි පැවැත්වෙන නමුත්, ඇතැම් පිරිස් ප්‍රකාශ කරන පරිදි එය බලහත්කාරයෙන් පැවැත්වීමට කිසිවෙකුට නොහැකි බව එහිදී අවධාරණය කළ ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ රටේ අනාගතයට බලපාන යහපත් තීන්දු තීරණ රැසක් ගැනීමට ඉකුත් සිව් වසර තුළ රටේ ජනාධිපති වශයෙන් තමා කටයුතු කළ බවය.

මාතෘකා