අම්පාර වී මිලදී ගැනීම ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

අම්පාර වී මිලදී ගැනීම ඇරඹේ

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මහ කන්නය සඳහා වී මිල දී ගැනීම ඊයේ (06)  අක්කරපත්තුව වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් ගබඩාවේදී ආරම්භ විය. 

ගොවි මහතෙකුගෙන් කිලෝ ග්‍රෑම් 2000ක උපරිමයකට යටත්ව වී මිල දී ගැනීම සිදු කරනු ලබයි. දිස්ත්‍රික්කයෙන් වී මෙට්‍රික් ටොන් 30,000ක් මිල දී ගැනීමට අපේක්ෂිතයි. සම්බා වී කිලෝ ග්‍රෑමයක් රුපියල් 41කටද, නාඩු වී කිලෝ රුපියල් 38ක මිලකටද ගැනීමට නියමිතය. මෙවර අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ හෙක්ටයාර අසූපන් දහසක වී වගාකර තිබේ. අපේක්ෂිත අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 4කි. වී අලෙවි මණ්ඩලය සතුවී ගබඩා, වී ගබඩා කිරීම සඳහා සූදානම් කර ඇති බව එහි ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු ජී.නිමල් මහතා පවසයි. වී මිල දී ගැනීමේ දී කිසිඳු ප්‍රමාදයකින් තොරව සිදු කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව වී අලෙවි මණ්ඩලය පවසයි. මෙවර මහ කන්නය සඳහා වී මිල දී ගැනීමට රුපියල් මිලියන 5,000ක් වෙන් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.