ශ්‍රී ලංකා රේගුව අද සිට යථා තත්ත්වයට

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකා රේගුව අද සිට යථා තත්ත්වයට

සියලු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඉවත් වී රේගු සේවා යථා තත්වයට පත් කර ඇතැයි රේගු වෘත්තීය සමිති පවසයි.

රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයේ කටයුතු කළ පී.එස්.එම් චාල්ස් මහත්මිය යළි එම ධුරයේ පිහිටුවිමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බවට මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් දැනුම්දීම හේතුවෙන් වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටුවිමට තීරණය කළ බව රේගු නිළධාරින්ගේ සංගමයේ උප සභාපති අමිල සංජීව මහතා සඳහන් කළේය.